Loading...

A szövetségről

Az ÉMSZ a tagok (magánszemélyek és jogi személyiségű vállalkozások) és pártoló tagok támogatásával működő “nonprofit” polgári-társadalmi szervezet, melynek feladata felkutatni és hatékonyan alkalmazni azokat az eszközöket, melyek legjobban szolgálják az épületszigetelő, tetőfedő és bádogos szakma fejlődését és érdekvédelmét.

Az ÉMSZ jogi tagjai kivitelezők (tetőfedők, bádogosok, víz-, hő-, hang- és utólagos falszigetelők), magánszemély tagjai építészek, szakmérnökök, tervezők, oktatók, szakértők, pártoló tagjai anyaggyártók és kereskedők.

Az ÉMSZ 1988-ban alakult. Az eltelt évek alatt olyan szervezetté nőtt, amely tagjaival az állandó programokon és szolgáltatásokon keresztül folyamatos kapcsolatot tart. A lelkes és aktív tagok, a Titkárság és Vezetőség munkája lehetővé tette, hogy az ÉMSZ szakmai tekintélyt vívjon ki magának.
Az ÉMSZ folyamatosan fejlődik, a tagság által felvetett igényeket összhangba hozva saját lehetőségeivel, egyre több területen próbálja segíteni tagjai munkáját.

Szakmák

Az ács-állványozó szakma

Az ács-állványozó
Épületek tetőszerkezeteit készíti, javítja és karbantartja, a faszerkezetek építésével elkészíti azt a szekezetet, amely a tetőhéjalásnak, burkolatnak megfelelő alapot nyújt.

Az ács-állványozó képes
• kiszámolni a tetőszerkezetek anyagszükségletét • megrajzolni a fedélszéket • meghatározni a tetőszerkezethez szükséges faanyagot • kiszámolni a tető geometriai méreteit.

Az ács-állványozó feladata
• az épületek tetőszerkezetének felépítése első sorban fából • a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése • épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése • fa alapanyagból fő-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése • épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása • a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, ill. lebontása • díszletek készítése, felállítása, javítása • Rendelkezzen megfelelő statikai épületszerkezettani, építésszervezési és műszaki rajz ismeretekkel • ismerje az állványok anyagait, az állványépítési és – szerelési módokat • ismerje a tetőszerkezetek faanyagait és a használatos kötésmódokat • legyen képes az épületek tetőszerkezetének felépítésére fából, vasbeton vagy acélszerkezetből • a szerkezeti elemek kimérésére, vágására, illesztésére és szerelésére • épületelemek zsaluzási munkáinak elvégzésére • fából falak, födémek készítésére • épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítására, javítására és felújítására • építési munkaállványok felállítására, ill. lebontására • díszletek készítésére • tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

A bádogos szakma

A bádogos
Épületek fémlemezzel készített tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző anyagok felhasználásával. A bádogos készíti el azt a réteget és kapcsolódó vízelvezetési szerkezeteket az épületen, amely megvédi a külső időjárási viszonyoktól a szerkezetet, az épületet.

Feladata
Fémlemezekből használati tárgyak, épületbádogos szerkezetek (pl. csatornák, tetőkibúvók, stb.) készítése; tetők bádogosmunkáinak elkészítése, épületdíszítő elemek kialakítása; különféle anyagokból készült csövek összeszerelése, felszerelése; javítási, felújítási munkák végzése.

A bádogos képes
• kiszámolni a fémlemezzel készülő tetőfedésekhez szükséges aljzatok anyagszükségletét • megrajzolni a fedélidomot • meghatározni a tető valós felületeit • kiszámolni a tető geometriai méreteit • felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit • a mérő eszközöket biztossággal használni • használni a bádogos mesterség kéziszerszámait • derékszöget szerkeszteni • használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket • csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni • eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni – homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni • korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni • lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni • táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel • díszműbádogos szerkezeteket gyártani és szerelni • előkészíteni a fedést • alátéthéjazatot készíteni • elkészíteni a fedés aljzatát • előkészíteni az anyagokat • szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket • betartani a biztonsági előírásokat munkája során • betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről • baleset esetén az előírások szerint eljárni.

A szigetelő szakma

A szigetelő
Épületek szigetelési munkáit készíti, javítja és karbantartja, a különböző szigetelési eljárásokkal biztosítja az épület hő-, vízszigetelésének műszakilag megfelelő elkészítését. A tetőszigetelés, vízszigetelés és hőszigetelés kivitelezési munkáit készíti el, mely megvédi a külső időjárási viszonyok hatásaitól az épületet.

Feladata
A különböző szigetelési munkák elvégzése az épületen belül és az épület körül. Elkészíteni az épület víz-, hang-, és hőszigetelését különféle anyagokból a szakmai előírásoknak megfelelő kivitelben. A különböző szigetelések javítási munkáit elkészíteni.

A szigetelő képes
• kiszámolni a szigeteléssel ellátandó területhez szükséges anyagok anyagszükségletét • megrajzolni a szigetelendő felület műszaki rajzát • meghatározni a szigetelendő felület valós felületeit • kiszámolni a terület geometriai méreteit • derékszöget szerkeszteni • a mérő eszközöket biztossággal használni • a szigetelési munkákhoz tartozó kéziszerszámokat biztonsággal használni • ismerni és megfelelően alkalmazni a gyártói előírásokat • ellenőrizni a szigetelési munkák elvégzéséhez szükséges feltételeket • előkészíteni a különböző típusú szigetelési munkákat • előkészíteni a vízszigetelés kialakításához szükséges területet • a különböző nedvességhatások szerinti elvárásoknak megfelelő vízszigetelést készíteni • tetőszigetelésnél rétegrendet készíteni • ismerni és megfelelően alkalmazni a kapcsolódó szerkezetekhez való illeszkedés megoldásait • utólagos szárítást, vízszigetelést készíteni • a szükséges vízelvezetéseket készíteni vízszigetelések készítése esetében • hő- és hangszigetelési munkát végezni • utólagos homlokzati hőszigetelést készíteni • szigetelési utómunkálatokat végezni • Befejező munkálatokat végez • tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

A tetőfedő szakma

A tetőfedő
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával. A tetőfedő készíti el azt a réteget az épületen, amely megvédi a külső időjárási viszonyoktól a szerkezetet, az épületet.

A tetőfedő képes
• kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét • megrajzolni a fedélidomot • meghatározni a tető valós felületeit • kiszámolni a tető geometriai méreteit • felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit • tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani • a mérő eszközöket biztossággal használni • használni a tetőfedés kéziszerszámait • derékszöget szerkeszteni • tetőfedési aljzatokat készíteni • tetősík ablakot beépíteni • alátéthéjazatot készíteni • használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket • használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket • számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit • értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat • az ácsmunkát leellenőrizni • előkészíteni a fedést • ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket • alátéthéjazatot készíteni • elkészíteni a fedés aljzatát • különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát • megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet • előkészíteni az anyagokat • szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni • a szükséges helyeken tetőfedéseket készíteni • utómunkálatokat végezni • kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit • tetőfedéseket javítani • helyre állítani munkaterületet, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket • betartani a biztonsági előírásokat munkája során • betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről • baleset esetén az előírások szerint eljárni

Kapcsolat

Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége

Címünk: 1149 Budapest, Pillangó u. 16-20.
Fogadási idő: H-P 9.00-16.00 óra
Telefon: +36-30-542-26-04
E-mail címünk: emsz@emsz.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82619/2015

1% támogatáshoz a Szövetség adószáma: 19013866-2-42

Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank 10201099-40265007