AZ ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ SZAKMA

Az ács-állványozó
Épületek tetőszerkezeteit készíti, javítja és karbantartja, a faszerkezetek építésével elkészíti azt a szekezetet, amely a tetőhéjalásnak, burkolatnak megfelelő alapot nyújt.

Az ács-állványozó képes
kiszámolni a tetőszerkezetek anyagszükségletét • megrajzolni a fedélszéket • meghatározni a tetőszerkezethez szükséges faanyagot • kiszámolni a tető geometriai méreteit.

Az ács-állványozó feladata
az épületek tetőszerkezetének felépítése első sorban fából • a tartóoszlopok, gerendák és egyéb szerkezeti elemek kimérése, vágása, illesztése és szerelése • épületelemek zsaluzatainak elkészítése, felépítése, lebontása, szétszerelése • fa alapanyagból fő-, vagy válaszfalak, valamint födémek készítése • épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítása, javítása és felújítása • a falazatok építéséhez, vakolásához és burkolásához szükséges munkaállványok elkészítése, felállítása, ill. lebontása • díszletek készítése, felállítása, javítása • Rendelkezzen megfelelő statikai épületszerkezettani, építésszervezési és műszaki rajz ismeretekkel • ismerje az állványok anyagait, az állványépítési és – szerelési módokat • ismerje a tetőszerkezetek faanyagait és a használatos kötésmódokat • legyen képes az épületek tetőszerkezetének felépítésére fából, vasbeton vagy acélszerkezetből • a szerkezeti elemek kimérésére, vágására, illesztésére és szerelésére • épületelemek zsaluzási munkáinak elvégzésére • fából falak, födémek készítésére • épületek tetőszerkezetének és egyéb faszerkezeteinek átalakítására, javítására és felújítására • építési munkaállványok felállítására, ill. lebontására • díszletek készítésére • tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Adatkezelési tájékoztató.
I Accept

A BÁDOGOS SZAKMA

A bádogos
Épületek fémlemezzel készített tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző anyagok felhasználásával. A bádogos készíti el azt a réteget és kapcsolódó vízelvezetési szerkezeteket az épületen, amely megvédi a külső időjárási viszonyoktól a szerkezetet, az épületet.

Feladata
Fémlemezekből használati tárgyak, épületbádogos szerkezetek (pl. csatornák, tetőkibúvók, stb.) készítése; tetők bádogosmunkáinak elkészítése, épületdíszítő elemek kialakítása; különféle anyagokból készült csövek összeszerelése, felszerelése; javítási, felújítási munkák végzése.

A bádogos képes
• kiszámolni a fémlemezzel készülő tetőfedésekhez szükséges aljzatok anyagszükségletét • megrajzolni a fedélidomot • meghatározni a tető valós felületeit • kiszámolni a tető geometriai méreteit • felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit • a mérő eszközöket biztossággal használni • használni a bádogos mesterség kéziszerszámait • derékszöget szerkeszteni • használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket • csatornaelemeket, szögletet, véglemezt, betorkolló csonkot, mozgóhézagot gyártani és felszerelni vízgyűjtő üstöt, lefolyóelemet, csőbilincset, íves elemeket, kifolyókönyököt gyártani és felszerelni • eresz-, fal-, orom- és kéményszegélyt gyártani és felszerelni – homlokzati vonalas bádogos szerkezeteket felmérni, gyártani, szerelni • korcolt lemezfedést és kiegészítő szerkezeti elemeit előregyártani, szerelni • lécbetétes fedés és kiegészítő elemeit előregyártani, szerelni • táblás fedés tükörméretét meghatározni, gyártani és szerelni kiegészítőivel • díszműbádogos szerkezeteket gyártani és szerelni • előkészíteni a fedést • alátéthéjazatot készíteni • elkészíteni a fedés aljzatát • előkészíteni az anyagokat • szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket • betartani a biztonsági előírásokat munkája során • betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről • baleset esetén az előírások szerint eljárni.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Adatkezelési tájékoztató.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Adatkezelési tájékoztató.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Adatkezelési tájékoztató.
I Accept

A SZIGETELŐ SZAKMA

A szigetelő
Épületek szigetelési munkáit készíti, javítja és karbantartja, a különböző szigetelési eljárásokkal biztosítja az épület hő-, vízszigetelésének műszakilag megfelelő elkészítését. A tetőszigetelés, vízszigetelés és hőszigetelés kivitelezési munkáit készíti el, mely megvédi a külső időjárási viszonyok hatásaitól az épületet.

Feladata
A különböző szigetelési munkák elvégzése az épületen belül és az épület körül. Elkészíteni az épület víz-, hang-, és hőszigetelését különféle anyagokból a szakmai előírásoknak megfelelő kivitelben. A különböző szigetelések javítási munkáit elkészíteni.

A szigetelő képes
• kiszámolni a szigeteléssel ellátandó területhez szükséges anyagok anyagszükségletét • megrajzolni a szigetelendő felület műszaki rajzát • meghatározni a szigetelendő felület valós felületeit • kiszámolni a terület geometriai méreteit • derékszöget szerkeszteni • a mérő eszközöket biztossággal használni • a szigetelési munkákhoz tartozó kéziszerszámokat biztonsággal használni • ismerni és megfelelően alkalmazni a gyártói előírásokat • ellenőrizni a szigetelési munkák elvégzéséhez szükséges feltételeket • előkészíteni a különböző típusú szigetelési munkákat • előkészíteni a vízszigetelés kialakításához szükséges területet • a különböző nedvességhatások szerinti elvárásoknak megfelelő vízszigetelést készíteni • tetőszigetelésnél rétegrendet készíteni • ismerni és megfelelően alkalmazni a kapcsolódó szerkezetekhez való illeszkedés megoldásait • utólagos szárítást, vízszigetelést készíteni • a szükséges vízelvezetéseket készíteni vízszigetelések készítése esetében • hő- és hangszigetelési munkát végezni • utólagos homlokzati hőszigetelést készíteni • szigetelési utómunkálatokat végezni • Befejező munkálatokat végez • tartsa be a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

A TETŐFEDŐ SZAKMA

A tetőfedő
Épületek tetőfedéseit készíti, javítja és karbantartja különböző tetőfedő anyagok felhasználásával. A tetőfedő készíti el azt a réteget az épületen, amely megvédi a külső időjárási viszonyoktól a szerkezetet, az épületet.

A tetőfedő képes
• kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét • megrajzolni a fedélidomot • meghatározni a tető valós felületeit • kiszámolni a tető geometriai méreteit • felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit • tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani • a mérő eszközöket biztossággal használni • használni a tetőfedés kéziszerszámait • derékszöget szerkeszteni • tetőfedési aljzatokat készíteni • tetősík ablakot beépíteni • alátéthéjazatot készíteni • használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket • használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket • számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit • értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat • az ácsmunkát leellenőrizni • előkészíteni a fedést • ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket • alátéthéjazatot készíteni • elkészíteni a fedés aljzatát • különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát • megteremteni a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet • előkészíteni az anyagokat • szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni • a szükséges helyeken tetőfedéseket készíteni • utómunkálatokat végezni • kijavítani a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit • tetőfedéseket javítani • helyre állítani munkaterületet, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni • működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket • betartani a biztonsági előírásokat munkája során • betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat • gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről • baleset esetén az előírások szerint eljárni