Meghívó

Tájékoztatom az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége tagjait, hogy összehívom az ÉMSZ megismételt közgyűlését 2019. május 28-án 14.00 órára.

Helyszín: ÉMSZ Iroda 1101 Budapest, Albertirsai út 10., 1-es épület 1. emelet

Napirendi pontok:

  1. 2019. február 16-i közgyűlés döntése nyomán benyújtott változásbejegyzési kérelemre érkezett hiánypótlási végzésben foglaltaknak megfelelés, alapszabály módosítás.
  2. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, az eredeti közgyűlés időpontjától számított 30 perccel később, az eredeti helyszínen megtartott,  megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban leírtak szerint határozatképes.

A megismételt közgyűlés összehívásának magyarázata, hogy a Fővárosi Törvényszék a 2019. február 16-i közgyűlés nyomán benyújtott változásbejegyzési kérelemre, a módosított alapszabályra vonatkozóan csupán az alábbi észrevételeket tette:

–          a szövetség idegen nyelvű elnevezése a Törvényszék álláspontja szerint csak a teljes név fordításával fogadható el. Ezért a jogszabályban foglaltak szerint erre jogosulttól kérjük a hiteles fordítást.

–          A Törvényszék álláspontja szerint a „tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, ezért e rendelkezés törlésével az alapszabályt módosítani kell”. Így a IX. fejezet utolsó mondata, mely szerint „Az örökös tiszteletbeli tag tagdíj fizetése önkéntes”, az alapszabályból törlendő.

–          A Törvényszék arra is felhívta a figyelmet, hogy „az örökös tiszteletbeli tag a 2011. évi CLXXV. tv. 4. par. 5. bekezdése alapján vezető tisztségviselővé nem választható és szavazati joga nincs.” Ezért indokolt a V. fejezet 6. pontját, mely úgy szól, hogy „örökös tiszteletbeli tagság illeti a korábbi elnököket, az ÉMSZ Tű díjazottakat, továbbá az elhunyt tiszteletbeli tagokat” módosítani így: „örökös tiszteletbeli tagság illeti az elhunyt tiszteletbeli tagokat”.

Szükséges tehát, hogy a megismételt közgyűlésen az itt leírtaknak megfelelő határozat szülessen, majd az ennek megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírásra kerüljön. A most közölt módosítási javaslattal az elnökség egyetértett, a közgyűlésen ennek megfelelő határozati javaslatot bocsátunk szavazásra.

Budapest, 2019. május 09.

Sándor Mátyás

ÉMSZ

További hírek:

TONDACH Képzések

2023 december 12.|

Jöjjön Tondach képzésre! Kedves Tetőfedő Partnereink! A Tondach meghirdette 2024-es tetőfedő képzési programját! A program [...]