BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2024.02.19. 24:00 óra

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők, homlokzatok és vízszigetelések népszerűsítése. A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása.

ÚJDONSÁG! Az idei évtől a térszín alatti szigetelések is bekerültek a kategóriák közé!

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a tető, homlokzat vagy térszín alatti szigetelés építtetője, kivitelezője vagy tervezője (kivitelezővel együtt).
 • Pályázni lehet minden olyan Magyarországon építés jogilag rendezett engedélyek alapján megépült lakó-, köz-, ipari vagy mezőgazdasági épület tetőjével, homlokzatával és térszín alatti szigeteléssel, mely 2022. január 1. és 2023. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült.
 • A munka jellege új építés vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan külön bírálható tető-, homlokzati egység, illetve térszín alatti szigetelés) egyaránt lehet.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és az anyaggyártó vagy forgalmazó a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást, a tulajdonos a helyszíni személyes zsűrizéshez hozzájárult.
 • A pályázó köteles a munkában részt vett alvállalkozókat is feltüntetni a pályázat benyújtásánál.
 • Egy pályázó több munkával is pályázhat, melyek külön-külön önálló pályázatnak minősülnek.
 • Egy épületet több kategóriában is lehet indítani, ezek szintén külön-külön pályázatnak minősülnek.
 • Minden pályázatot külön-külön kell benyújtani.
 • A pályázatokat kizárólag online, az erre kialakított felületen keresztül lehet benyújtani.
 • Valamennyi pályázat előzsűrizésen vesz részt, a zsűri fenntartja a jogot, hogy csak a kiválasztottakat tekintse meg személyesen.
 • A pályázati díjat – 20.000 Ft + Áfa összeget pályázatonként – a pályázat benyújtásával egy időben, de legkésőbb 2023. február 15-ig át kell utalni az ÉMSZ K&H Bank 10201099-40265007 számlaszámára.
 • A Bíráló Bizottság elnökének, tagjának és meghirdetett szakértőjének hozzátartozója – a hozzátartozó fogalmát a Ptk. (2013.évi V. tv. záró rendelkezéseiben a 8:1.§.) határozza meg, illetve munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy megbízottja összeférhetetlenség miatt nem nyújthat be pályázatot.
 • Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság felkért tagja.
 • A díjazott pályázatok a kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával.
 • A díjazott műveket vagy azok részleteit az ÉMSZ jogosult saját honlapján, kiadványaiban, illetve a szaksajtóban megjelentetni. A pályázónak – amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és ebben az ÉMSZ-t is megemlíti – a reklám szövegét az ÉMSZ-szel egyeztetni kell.

FONTOSABB DÁTUMOK

Pályázat meghirdetése: 2023. december 15.

Pályázat benyújtásának kezdete: 2024. január 31.

Pályázati határidő: 2024. február 16.

Előzsűrizés határideje: 2024. március 4.

Eredményhirdetés: 2024. május 25.

PÁLYÁZAT

A részletes pályázati feltételeket és a benyújtandó dokumentumok listáját a Pályázati Kiírás tartalmazza, melyet a felhívás szövege után található linkre kattintva érhet el.

Pályázati díj: 20.000 Ft + Áfa/pályázat

ZSŰRI

A pályázatokat hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Dr. Kakasy László. A zsűribe a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) két tagot delegál.

NÍVÓDÍJAK, KATEGÓRIÁK, DÍJAZÁSOK

A nívódíjak – melyek egyben a vándordíjak – szekciónként, a kategóriadíjak, különdíjak és elismerő oklevelek kategóriánként kerülnek kihirdetésre.

Magastető szekció – „Aranykalapács” vándordíj

 • agyagcserép egyszeres fedés
 • agyagcserép kettős fedés
 • betoncserép fedések
 • természetes palafedések
 • pala, zsindely fedések

Vízszigetelés szekció – „Aranykefe” vándordíj

 • bitumenes lemezes szigetelések
 • műanyag lemezes szigetelések
 • bevonatos szigetelések
 • zöldtetők, hasznosított tetők
 • térszín alatti szigetelések

Fémlemezfedés szekció – „Aranykályha” vándordíj

 • kiselemes lemezfedések
 • korcolt fedések
 • díszműbádogos munkák

Homlokzatburkolat szekció – „Aranysalejzni” vándordíj

 • bádogos technikával készült homlokzat
 • egyéb szerelt technikával készült homlokzat

Ácsszerkezetek – „Aranyszekerce” vándordíj

Tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj

Elismerő oklevél: kimagasló részlet megoldásért járó elismerés

További információ: evtetoje@emsz.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZEKCIÓNKÉNT

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2024.02.19. 24:00 óra