A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), mű­szaki és technológiai, valamint gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők nép­szerűsítése. A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 • A pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és
  jogi személy, aki a tető építtetője, kivitelezője vagy tervezője
  (kivitelezővel együtt).
 • Pályázni lehet minden olyan Magyarországon építés jogilag rendezett
  engedélyek alapján megépült lakó-, köz-, ipari vagy mezőgazdasági épület
  tetőjével vagy homlokzatával, mely 2021. január 1. és 2022. december
  31. között került átadásra és teljesen elkészült.
 • A munka jellege új építés vagy felújítás (épületegyüttes vagy nagyobb
  beruházás esetén műszakilag és funkcionálisan külön bírálható tető- illetve
  homlokzati egység) egyaránt lehet.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a tető megvalósításában
  részt vevő többi fél, valamint a megrendelő és az anyaggyártó vagy
  forgalmazó a pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást, a tulajdonos a
  helyszíni személyes zsűrizéshez hozzájárult.
 • Egy pályázó több tetővel is pályázhat, melyek külön-külön önálló
  pályázatnak minősülnek.
 • Egy épületet több kategóriában is lehet indítani, ezek szintén külön-külön
  pályázatnak minősülnek.
 • Minden pályázatot külön-külön kell benyújtani.
 • A pályázatokat kizárólag online, az erre kialakított felületen keresztül lehet
  benyújtani.
 • Valamennyi pályázat előzsűrizésen vesz részt, a zsűri fenntartja a jogot,
  hogy csak a kiválasztottakat tekintse meg személyesen.
 • A pályázati díjat – 20.000 Ft + Áfa összeget pályázatonként – a
  pályázat benyújtásával egy időben, de legkésőbb 2023. február 15-ig át
  kell utalni az ÉMSZ K&H Bank 10201099-40265007 számlaszámára.
 • A Bíráló Bizottság elnökének, tagjának és meghirdetett szakértőjének
  hozzátartozója – a hozzátartozó fogalmát a Ptk. (2013.évi V. tv. záró
  rendelkezéseiben a 8:1.§.) határozza meg, illetve munkaviszony szerinti
  közvetlen felettese vagy megbízottja összeférhetetlenség miatt nem
  nyújthat be pályázatot.
 • Kizáró ok, ha a pályázó cég alkalmazottja/tulajdonosa a bíráló bizottság
  felkért tagja.
 • A díjazott pályázatok a kiíró tulajdonába kerülnek, aki azokat
  összességében és részleteiben is külön ellenszolgáltatás nélkül
  felhasználhatja, a szerzői jogra vonatkozó jogszabályok betartásával.
 • A díjazott műveket vagy azok részleteit az ÉMSZ jogosult saját honlapján,
  kiadványaiban, illetve a szaksajtóban megjelentetni. A pályázónak –
  amennyiben reklám céljára a munkát nyilvánosan publikálni akarja és
  ebben az ÉMSZ-t is megemlíti – a reklám szövegét az ÉMSZ-szel
  egyeztetni kell.

FONTOSABB DÁTUMOK

Pályázat meghirdetése: 2022. december 15.

Pályázat benyújtásának kezdete: 2023. január 31.

Pályázati határidő: 2023. február 15.

Előzsűrizés határideje: 2023. február 28.

Eredményhirdetés: 2023. május 20.

PÁLYÁZAT

A részletes pályázati feltételeket és a benyújtandó dokumentumok listáját a Pályázati Kiírás tartalmazza, melyet a felhívás szövege után található linkre kattintva érhet el.

Pályázati díj: 20.000 Ft + Áfa/pályázat

ZSŰRI

A pályázatokat hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri bírálja el. A zsűri elnöke Dr. Kakasy László. A zsűribe a Nemzetközi Tetőfedő Szövetség (IFD) két tagot delegál.

NÍVÓDÍJAK, KATEGÓRIÁK, DÍJAZÁSOK

A nívódíjak – melyek egyben a vándordíjak – szekciónként, a kategóriadíjak,
különdíjak és elismerő oklevelek kategóriánként kerülnek kihirdetésre.

Magastető szekció – „Aranykalapács” vándordíj

 • agyagcserép egyszeres fedés
 • agyagcserép kettős fedés
 • betoncserép fedések
 • természetes palafedések
 • pala, zsindely fedések

Tetőszigetelés szekció – „Aranykefe” vándordíj

 • bitumenes lemezes szigetelések
 • műanyag lemezes szigetelések
 • bevonatos szigetelések
 • zöldtetők, hasznosított tetők

Fémlemezfedés szekció – „Aranykályha” vándordíj

 • kiselemes lemezfedések
 • korcolt fedések
 • díszműbádogos munkák

Homlokzatburkolat szekció – „Aranysalejzni” vándordíj

 • bádogos technikával készült homlokzat
 • egyéb szerelt technikával készült homlokzat

Ácsszerkezetek – „Aranyszekerce” vándordíj

Tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj

Elismerő oklevél: kimagasló részlet megoldásért járó elismerés

A Nívódíjas pályázók a vándordíj mellé 100.000 Ft, a kategóriadíjas pályázók 40.000 Ft pénzjutalomban részesülnek.

További információ: evtetoje@emsz.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZEKCIÓNKÉNT