A két egymásra merőleges ívelt gerincű nyeregtető a lakótér felől látszószerkezetű az ereszekkel párhuzamosan, konzolosan visszatámasztott alacsonyabb hajlásszögű ereszcsendesítéssel készült. A szerkezet látszó illesztései precízen készültek. A keresztirányú nyeregtető homlokzati élszarufái szintén íveltek, vonalvezetésük folyamatos, nem töredezett.