Loading...

Örökös tiszteletbeli tagok

Szövetségünknél az ÉMSZ örökös tiszteletbeli tagság a legmagasabb szakmai és emberi elismerést jelenti. Tiszteletbeli tagok az ÉMSZ-tű díjazottak, a Senior Klub tagjai és a korábbi elnökök.

A Senior Klubba azok a kollégák kapnak meghívást, akik életük során a szakmát magas színvonalon művelték, és oktatói, szakértői vagy kivitelezői munkájukkal a szakma fejlődését szolgálták.

Az ÉMSZ elnöke (korábban 3 éves, jelenleg 2 éves ciklusban) az lehet, akit a szövetség első döntéshozó szerve, az éves közgyűlés megválaszt. Az épületszigetelő, tetőfedő és bádogos szakma legjelesebb képviselői szavazzák meg neki a bizalmat, munkája társadalmi jellegű, erkölcsi tőkéje az az elismerés, melyet a tagoktól kap.

Bagaméry Lajos

Bagaméry Lajos

kereszt
Bakondi János

Bakondi János

Dr. Bálint János

kereszt
Dr. Beleznay Géza

Dr. Beleznay Géza

kereszt
Brúzsa László

Brúzsa László

kereszt
Csabai Béla

Csabai Béla

Havas György

Havas György

Dr. Kerekes Imre

Kerekes Pál

kereszt
Dr. Matolcsy Károly

Dr. Matolcsy Károly

Medgyesi András

Medgyesi András

kereszt
Nemes Ferenc

Nemes Ferenc

Dr. Osztroluczky Miklós

Dr. Osztroluczky Miklós

Pataky Elemér

kereszt
Péli József

Péli József

kereszt
Perényi László

Perényi László

kereszt

Dr. Petró Bálint

Punschtein Alvin (ZVDH)

Puskás András

Puskás András

Ramotsa Zoltán

Ramotsa Zoltán

Dr. Seidl Ambrus

Vladár Péter

Vladár Péter

Wierschem Artur (ZVDH)